Werkgevers / Netwerk

Deze pagina is bedoeld voor het netwerk: ieder die betrokken is bij een werkzoekende met afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: UWV, Gemeente, woonbegeleider, jobcoach, werkgever, een hulpverlenende instantie of directe familie.

Hallo Collega voor werkgevers

Wij gaan met werkgevers in gesprek om samen te bekijken of er binnen het bedrijf plek is voor ‘bijzonder’ personeel en hoe we dit vorm kunnen gaan geven. Ook kunnen we de mogelijkheden onderzoeken u te ontzorgen voor wat betreft het bijzondere personeel dat u al verwelkomd heeft. Zijn alle subsidie-aanvragen gedaan en is de noodzakelijke ondersteuning aanwezig voor u en uw werknemer?

  • Hallo Collega: Met reguliere diensten van een uitzendbureau, maar net even anders...een uitzendbureau Plus!
  • Minimaal risico door plaatsing via Hallo Collega op uitzendbasis, met als doel uiteindelijk een contract, maar nadat je weet waar je voor kiest.
  • Voldoende kennis en ervaring om de juiste ondersteuning te bieden. Zowel aan kandidaat als aan werkgever.
  • Wij gaan met werkgevers in gesprek om de vacature op maat te maken. 
  • Hallo Collega hanteert eerlijke tarieven voor werkgevers. Subsidies worden één op één doorberekend.
  • Begeleiding van de kandidaat vanaf het begin door een jobcoach, waardoor de slagingskans veel groter is.
  • LET OP: ook payrolling voor al uw bijzondere personeel mogelijk. Wij ontzorgen u als werkgever volledig en regelen alle subsidie-aanvragen. 

Speciale aandacht

Hoe vaak krijgt een kandidaat te horen: ‘zoek nou eens een baan’ of ‘zo moeilijk is het toch niet’.

In de praktijk blijkt het dus wel moeilijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is Hallo Collega in het leven geroepen. 

Na een uitgebreid screeningproces vormen wij de beste constructie voor advies, begeleiding en werk. Wij geven speciale aandacht aan mensen met een afstand tot de arbeidmarkt en helpen onze kandidaten weer aan de slag!

Wij zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving die bij deze doelgroep van toepassing is.

Ondersteuning naar je doel

Ook als er (nog) geen indicatie is, kunnen wij hier de weg in wijzen. Waar nodig / mogelijk ondersteunen wij zowel de werkzoekende als de werkgever met betrekking tot:

  • Indicatie
  • Subsidies
  • (Wegnemen van) Werkgeversrisico

Het uiteindelijke doel is natuurlijk die ene baan op maat te bieden waar onze kandidaat echt zijn / haar draai kan vinden.

Wist je dat...

Veel bedrijven ‘doen aan’ maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als je twijfelt of een werknemer met een arbeidshandicap wel écht past binnen je bedrijf, kun je gebruik maken van een proefplaatsing. Dat houdt in dat je werknemer twee maanden kan wennen aan zijn nieuwe baan, terwijl hij zijn uitkering behoudt en jij het loon nog niet hoeft te betalen.

Wij durven zeker te zeggen dat onze kandidaten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan elke organisatie.

Er is een vangnetregeling vanuit de overheid om werkgeversrisico’s te verminderen.

Ook als je geen structureel aanbod in werk hebt, kijken we graag naar de mogelijkheden. Dat zal per organisatie en per kandidaat verschillen.

Take your time out

Samenwerkingspartner

Keurmerk Maatschappelijk Betrokken Ondernemer 2018

Maatschappelijke Beursvloer

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Zoek je een baan of wil je als werkgever de mogelijkheden bekijken voor het in dienst nemen van iemand uit onze doelgroep? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Molensingel 47
6229PB  Maastricht
Nederland

Eve: 06-11691835
Sam: 06-11349045
Info@hallocollega.com
www.hallocollega.com

Versturen