Arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor zowel de werknemers als de werkgevers. Er staat veel op het spel en er kunnen moeilijke knelpunten ontstaan. Jij en je werknemer kunnen rekenen op de kennis en zorgvuldigheid en persoonlijke aanpak van Sam om te komen tot een passend re-integratie traject advies.