Hallo

COLLEGA

Hallo werk

Hallo Collega in de praktijk

Hallo Collega is de link tussen het bedrijfsleven, overheidsinstanties en werkzoekenden. Wij kennen onze doelgroep en schakelen tussen verschillende partijen om voor onze kandidaten een geschikte werkplek te vinden.

Al meer dan 20 jaar geïnteresseerd in de driehoek mens, werk en inkomen. Pragmatisch en persoonlijk. Geregistreerd arbeidsdeskundige. Sleutelspeler bij ziekte, ongeval en gebrek. Regisseur bij re-integratie. Overtuigd dat een duurzame arbeidsrelatie bij jezelf begint. Hallo Collega is de link tussen het bedrijfsleven, gemeentelijke instanties en werkzoekenden. Wij kennen onze doelgroep en schakelen tussen verschillende partijen om voor onze kandidaten een geschikte werkplek te vinden.

Wij gaan met werkgevers in gesprek om samen te bekijken of er binnen het bedrijf plek is voor ‘bijzonder’ personeel en hoe we dit vorm kunnen gaan geven. Ook kunnen we de mogelijkheden onderzoeken u te ontzorgen voor wat betreft het bijzondere personeel dat u al verwelkomd heeft. Zijn alle subsidie-aanvragen gedaan en is de noodzakelijke ondersteuning aanwezig voor u en uw werknemer?

Wil je meer weten over het aannemen van bijzonder personeel, laat je informeren en adviseren over de voordelen.

Office

Molensingel 47
6229PB Maastricht

Eve Saparuwe

06 - 116 918 35

Sam van Bogaert